เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น

เปิดอ่าน 503 views

ทางโรงพยาบาลโนนศิลา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชชำนาญงาน/ปฏิบัตการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตาราเมตร ราคากลางของานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๖๐,๖๐๐ บาท และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบท้าย

ประกวดราคาจ้างเหมา