เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง การเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคักเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

เปิดอ่าน 432 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง การเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคักเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

 

ตามที่โรงพยาบาลโนนศิลา  ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาน ตามประกาศลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ และกำหนดวันประการรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้โรงพยาบาลโนนศิลาจึงขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จากวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

 

20230201152424