เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

สรุปรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL)

เปิดอ่าน 365 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง สรุปรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL)

ด้วย โรงพยาบาลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำสรุปรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของระบบบัญชีเกณฑ์คง ค้าง  (GL) ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

  • งบแสดงฐานนะทางการเงิน
  • งบแสดงผลการดำเนินงาน
  • หมายเหตุประกอบการเงิน

ในการนี้โรงพยาบาลโนนศิลา จึงขอสรุปรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

3.1รายงานงบการเงิน