เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง)

เปิดอ่าน 923 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง)

  ด้วยโรงพยาบาลโนนศิลา จังหวัดขอนก่น มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเงินบำรุง) สังกัดโรงพยาบาลโนนศิลา
  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงลูกจ้างชั่วตราว หรือลูกจ้างชั่วคราวรายคาบของหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวางสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จึงประกาศระบสมัครสอบบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๘ ตำแหน่ง ๑๐ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

            ๑. นักกายภาพบำบัด จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา
๒. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา
๓. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา
๔. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา
๕. พนักงานเปล จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา
๖. ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา
๗. พนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา
๘. พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา