เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

เปิดอ่าน 106 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

     ตามที่ โรงพยาบาลโนนศิลา ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนออกงบประมาณ (รายวัน) ตามที่โรงพยาบาลโนนศิลา ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๘ ตำแหน่ง ๑๐ อัตรา นั้น 

    บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลโนนศิลา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวบำรุง (รายวัน) ดังรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายนี้ และขอให้ผู้มีรายชื่อ เข้าสอบ วันพุธ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘๓๐ เป็นต้นไป ณห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลโนนศิลา