เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน

เปิดอ่าน 118 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวั

   ตามประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาน รายวัน ประเภทเงินบำรุง จำนวน ๘ ตำแหน่ง ๑๐ อัตรา  ประเภทเงินบำรุง ซึ่งทำการสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ และดำเนินการสอบคัดเลือก เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น
   บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้