เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาน ประเภทเงินบำรุง(รายเดือน)

เปิดอ่าน 699 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบ
ประมาน ประเภทเงินบำรุง(รายเดือน)

ตามประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาน ประเภทเงินบำรุง จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ หารสอบคัดเลือกได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

20210208155113