เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน)

เปิดอ่าน 537 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน)

…………………………………………………………..

                        ตามประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ลงวันที่ 1 เมษายน 2564  เดิมกำหนดสอบเป็นวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลโนนศิลา นั้น  โรงพยาบาลโนนศิลา จึงขอประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้จะแจ้งผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกอีกครั้ง หากได้กำหนดวันสอบใหม่

20210419-announce1