เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

ข่าวสารขององค์กร

พฤศจิกายน

1

2023

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู […]

ตุลาคม

12

2023

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู […]