เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ)

เปิดอ่าน 79 views

ประกาศโรงพยาบาล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตามที่โรงพยาบาลโนนศิลา ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ตามประกาศโรงพยาบาลลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

บัดนี้การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ได้เสร็จสิ้นแล้วโรงพยาบาล จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้