เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

เปิดอ่าน 1,592 views
    ตามที่ โรงพยาบาลโนนศิลา ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ตามประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๗ อัตรา นั้น
   บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลโนนศิลา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้าสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ดังรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ เข้าสอบใน วันพุธ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงพยาบาลโนนศิลา (ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้)