เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม

25

2023

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่ […]

พฤษภาคม

12

2023

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป […]

เมษายน

26

2023

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป […]