เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

เปิดอ่าน 8,704 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

    ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป นั้น
    บัดนี้ การเลือกสรรนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้