เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

ดาวน์โหลด

เปิดอ่าน 913 views

เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลโนนศิลา


กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

O แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง


กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์

งานสารสนเทศทางการแพทย์

O แบบฟอร์มการขอรหัสผู้ใช้ (USERNAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD)ระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลโนนศิลา