เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง)

เปิดอ่าน 650 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง)

   ด้วยโรงพยาบาลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมา (ประเภทเงินบำรุง) สังกัดโรงพยาบาลโนนศิลา 
   ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่าเงินบำรุงลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบของหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๗ อัตรา โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศดังต่อไปนี้

๑.พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา
๒.พนักงานเวรเปล จำนวน ๑ อัตรา
๓.พนักงานบริการเอกสารทั้วไป จำนวน ๑ อัตรา
๔.พนักงานบริการ(ผู้ช่วยข้างเตียง) จำนวน ๒ อัตรา
๕.นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๒ อัตรา