เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง การเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

เปิดอ่าน 986 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง การเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

  ตามที่ โรงพยาบาลโนนศิลา ได้ดำเนิการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตามประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน ๖ ตำแหน่ง ๗ อัตรา ดังนี้

๑.พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา
๒.พนักงานเวรเปล จำนวน ๑ อัตรา
๓.พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
๔.พนักงานบริการ(ผู้ช่วยข้างเตียง) จำนวน ๒ อัตรา
๕.นักวิชาการสาธารณสุข(กลุ่มงานประกันสุขภาพ) จำนวน ๑ อัตรา
๖.นักวิชาการสาธารณสุข(กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด) จำนวน ๑ อัตรา

  โรงพยาบาลโนนศิลาได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตามประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลโนนศิลา นั้น
  ในการนี้ ทางโรงพยาบาลโนนศิลา ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)  จากวันพุธ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗  เป็นวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลโนนศิลา