เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง)

เปิดอ่าน 1,907 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง)

ด้วยโรงพยาบาลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง สังกัดโรงพยาบาลโนนศิลา จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี            จำนวน  1 ตำแหน่ง  1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์                 จำนวน  1 ตำแหน่ง  1 อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานบริการ                          จำนวน  1 ตำแหน่ง  1 อัตรา

4. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์                    จำนวน  1 ตำแหน่ง  1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

20210308-apply