เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลผู้บริหาร

เปิดอ่าน 528 views

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

 
นายแพทย์เอกวิทย์  เรืองไชยวุฒิ

ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 มีนาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2562

แพทย์หญิงเสาวรัตน์  เดชชัยวัฒนา

ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน

โทรศัพท์ : 08 8565 1462