เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

การล้างมือ 7 ขั้นตอน

เปิดอ่าน 4,509 views

การล้างมือ 7 ขั้นตอน โดยกรมอนามัย และ กระทรวงสาธารณสุข

การล้างมือ แบบทั่วไปใคร ๆ ก็ทำได้ เพราะใช้เวลาไม่มากและใช้เพียงผ่านน้ำสะอาดธรรมดาๆ แต่การล้างมือแบบเชื้อโรคไม่เหลือ สะอาดหมดจด สามารถทำได้ด้วยตนเอง 7 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่หนึ่ง : ฝ่ามือถูฝ่ามือ ล้างมือด้วยน้ำสะอาด หลังจากนั้นฟอกสบู่จนขึ้นฟอง หลังจากนั้นนำฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกันและขัดๆถูๆให้ทั่วจนรู้สึกว่ามือของเราสะอาด

ขั้นตอนที่สอง : ฝ่ามือถูหลังมือ ฟอกสบู่ที่หลังมือ แล้วใช้ฝ่ามือถูหลังมือ ซอกนิ้วจนกว่าจะสะอาด ถูทั้งสองข้างเพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณหลังมือ เพราะส่วนใหญ่จะล้างมือและเข้าไม่ถึงจุดนี้

ขั้นตอนที่สาม : ประกบฝ่ามือถูซอกนิ้ว การล้างมือขั้นตอนนี้ต้องนำมือทั้งสองข้างมาประกบกัน และล้างมือด้วยสบู่อีกครั้ง ถูซอกนิ้วให้สะอาดเกลี้ยง

ขั้นตอนที่สี่ : ฝ่ามือขัดหลังนิ้ว กำเป็นกำปั้นข้างหนึ่งล้างมือโดยใช้ฝ่ามือถูบริเวณหลังนิ้ว ทำสลับกันจะรู้สึกว่ามือเริ่มสะอาดขึ้น

ขั้นตอนที่ห้า : ถูนิ้วหัวแม่โป้ง กางนิ้วหัวแม่โป้งแยกออกมาแล้วใช้ฝ่ามืออีกข้างกำรอบหัวแม่แป้ง ใช้มือหมุนด้วยฟองสบู่เป็นวงกลม

ขั้นตอนที่หก : ขัดฝ่ามือด้วยปลายนิ้ว ให้แบบมือแล้วใช้ปลายนิ้วมืออีกข้างถูด้วยฟองสบู่ตามแนวขวาง จากนั้นสลับข้างทำแบบเดียวกัน

ขั้นตอนที่เจ็ด : กำมือรอบข้อมือข้างหนึ่ง ถูวนจนกว่าจะสะอาด หลังจากนั้นให้เปลี่ยนข้างทำแบบเดียวกับมือข้างแรก วิธีนี้จะช่วยให้มือของคุณสะอาดหมดจด