เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง)

เปิดอ่าน 925 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง)

     ด้วยโรงพยาบาลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเงินบำรุง) สังกัดโรงพยาบาลโนนศิลา 
     ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๘ ตำแหน่ง ๑๒ อัตรา โดยมีรายละดังแนบท้ายประกาศ