เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

เปิดอ่าน 171 views