เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน

เปิดอ่าน 12,965 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน 

    ตามประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณรายวัน จำนวน ๘ ตำแหน่ง ๑๒ อัตราตั้งแต่วันที่ ๑๘-๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖  เเละดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น     
     บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ดังนั้นจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้