เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

เปิดอ่าน 11,397 views

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

     ด้วยสำนักงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประสงค์รับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลโนนศิลา อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขการจัดสรรหาเเละคัดเลือก รวมทั้งสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้