เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เปิดอ่าน 95 views

1) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.1.5

2) บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

4.1

3) หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4.1.2

4) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4.1.3_compressed-1

5) คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

4.1.4