เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง)

เปิดอ่าน 978 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง)

            ด้วยโรงพยาบาลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง สังกัดโรงพยาบาลโนนศิลา
ฉะนั้น อาศัยอำนาขตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างชั่วคราวรายคาบของหน่วยงานบริการในกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ตามรายละเอียดแนบท้าย

รับสมัตรสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจ