เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

เปิดอ่าน 49 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

  ตามประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา ลงวันั้ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ประเภทเงินบำรุง ซึ่งทำการสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ และดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น
   บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้