เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺเข้าสอบคัดเลือกบุุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาน (รายวัน)

เปิดอ่าน 800 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาน (รายวัน)

    ตาม ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๔๖๔ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลท่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาน (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา  ซึ่งได้ทำการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั้วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ได้สิ้นสุดลงแล้ว ทางโรงพยาบาลโนนศิลา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาน (รายวัน) ในวันอังคารวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐น. – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลโนนศิลา ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบ