เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเงินบำรุง (รายวัน)

เปิดอ่าน 958 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเงินบำรุง (รายวัน)

       ตามประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาน (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง  ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ซึ่งได้ทำการรับสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  และดำเนินดารสอบคัดเลือก ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น
บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี และมีผู้ผ่านเกณฑ์ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ดังนั้นจึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็