เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

รพ.โนนศิลา รับการตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

เปิดอ่าน 572 views

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงเสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา พร้อมด้วยนายบุญส่ง ลีชาคำ สาธารณสุขอำเภอโนนศิลา นางเสาวลักษณ์ จักรบุตร ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโนนศิลา และ ผอ.รพ.สต.เครือข่าย คณะเจ้าหน้าที่ CUP โนนศิลา รับการตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ลงเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนของ รพ.สต.โนนแดง และรับฟังผลการดำเนินงานของศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 CUP โนนศิลา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย