เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง)

เปิดอ่าน 635 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง)

                  ด้วยโรงพยาบาลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง สังกัดโรงพยาบาลโนนศิลา จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา (รับสมัครระหว่างวันที่ 5 – 12 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ) ดังนี้

 

  1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ                  จำนวน 2 อัตรา
  2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้       จำนวน 2 อัตรา
  3. ตำแหน่งพนักงานบริการ                    จำนวน 1 อัตรา
  4. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์              จำนวน 1 อัตรา
  5. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง   จำนวน 1 อัตรา
20221007-apply

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมแต่ละตำแหน่ง >> บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ