เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง การเลื่อนวันสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) โรงพยาบาลโนนศิลา

เปิดอ่าน 364 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง การเลื่อนวันสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) โรงพยาบาลโนนศิลา

 

ด้วย งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนศิลาได้ทำการประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง)โรงพยาบาลโนนศิลา ซึ่งประกาศรับสมัครจำนวน ๗ อัตรา โดยกำหนดสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. เนื่องจากคณะกรรมการสอบคัดเลือกติดภารกิจในวันเวลาดังกล่าว จึงขอเลื่อนการสอบคัดเลือกเป็นวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

 

20221019172335