เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั้วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

เปิดอ่าน 305 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั้วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

 

        ตามที่โรงพยาบาลโนนศิลา ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๗ อัตรา

       บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน) ประเภทเงินบำรุง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

 

20221031090925