เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลโนนศิลา

เปิดอ่าน 268 views

คณะทำงานขับเคลื่อน

> คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลโนนศิลา  คลิ๊กดูเอกสาร

 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

> แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลโนนศิลา ปีงบประมาณ 2566  คลิ๊กดูเอกสาร