เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

เปิดอ่าน 249 views

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 

        ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๑๒ ตำแหน่ง ๒๖ อัตรา โดยผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒ – ๙ ธันวามคม ๒๕๖๕ ในวันเวลาราชการ  รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ

 

หนังสือที่ ขก 0033.014ว3828

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นแบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์