เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง)

เปิดอ่าน 648 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง)

 

                ด้วยโรงพยาบาลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเงินบำรุง) สังกัดโรงพยาบาลโนนศิลา
อาศัยตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธาณรสุข จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๗ ตำแหน่ง ๘ อัตรา โดยมีรายละเอียดการจ้างงาน ตามบัญชีรายละเอียอดแนบท้ายดังนี้

 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข                     จำนวน ๑ อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี                    จำนวน ๑ อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ                             จำนวน ๑ อัตรา

ตำแหนง นักเทคนิคการแพทย์                        จำนวน ๑ อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้                  จำนวน ๒ อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค                    จำนวน ๑ อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก                             จำนวน ๑ อัตรา

 

 

20230117151950