เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ()

เปิดอ่าน 583 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

 

          ตามที่ โรงพยาบาลโนนศิลา ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ตามที่ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา และได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน ๗ ตำแหน่ง ๘ อัตรา นั้น

          บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ได้เสร็จสิ้นแล้วโรงพยาบาลโนนศิลาจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อทุกคน เข้าสอบในวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

 

060266รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ