เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้่งชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

เปิดอ่าน 630 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

              ตามประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาน (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง จำนวน ๗ ตำแหน่ง ๘ อัตรา ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสี้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก