เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์

เปิดอ่าน 239 views

.

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์

         ทางโรงพยาบาลโนนศิลา ได้จัดทำงบทดลองขึ้นเพื่อแสดงยอดคงเหลือของบัญชีต่างๆ เป็นรายงานทางบัญชีที่ช่วยพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีทุกรายการที่เกิดขึ้นในวันสิ้นงวดบัญชี ซึ่งจะจัดทำขึ้นตามรอบการบัญชี

ในการนี้โรงพยาบาลโนนศิลา จึงขอสรุปรายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ตามรายละเอียดแนบท้าย

งบทดลอง กพ.66

 

url=”http://www.nonsilahospital.go.th/wp-content/uploads/2023/03/งบทดลอง-กพ.66.pdf” title=”งบทดลอง กพ.66″]