เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

เปิดอ่าน 10,946 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

 

ตามที่ โรงพยาบาลโนนศิลา ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน) ตามประกาศวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๗ อัตรา

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลโนนศิลา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ดังรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อทุกคน เข้าสอบในวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลโนนศิลา

ประกาศแก้ไข