เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง การเลื่อนการสอบคัดลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

เปิดอ่าน 14,155 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง การเลื่อนการสอบคัดลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

 

      ตามที่ โรงพยาบาลโนนศิลา ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตามประกาศวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๗ อัตรา

      ในการนี้ ทางโรงพยาบาลโนนศิลา ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จากวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นวันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลโนนศิลา ตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

ประกาศเลื่อน