เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

เปิดอ่าน 13,239 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

 

     ตามประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา ลงวันที่๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๗ อัตรา

     บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ดังนัน้จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคักเลือก และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก