เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวและรายวัน (เงินบำรุง)

เปิดอ่าน 758 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวและรายวัน (เงินบำรุง)

     ด้วยโรงพยาบาลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวและรายวัน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวและรายวัน จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๓ อัตรา โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศดังต่อไปนี้

  

    ๑ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์             จำนวน ๑ อัตรา

      

๒ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ                จำนวน ๒ อัตรา