เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เปิดอ่าน 261 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

          ด้วยโรงพยาบาลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จ้างด้วยเงินนอกงบประมาน (ประเภทเงินบำรุง) สังกัดโรงพยาบาลโนนศิลา
        โรงพยาบาลโนนศิลาจึงประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ