เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

เปิดอ่าน 300 views

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

        ตามที่โรงพยาบาลโนนศิลา ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายเดือน) ตามประกาศโรงพยาบาลลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา 
        บัดนี้การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ได้เสร็จสิ้นแล้วโรงพยาบาล จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้