เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน

เปิดอ่าน 15,737 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน

ตามประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณรายเดือน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา และดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ดังนั้นจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคักเลือก และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้