เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

รพ.โนนศิลา ประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมแผนอัคคีภัย ปี 2566

เปิดอ่าน 183 views

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัน โรงพยาบาลโนนศิลา ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนศิลา ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและซ้อมระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลโนนศิลา ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง