เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง)

เปิดอ่าน 992 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง)

             ด้วยโรงพยาบาลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเงินบำรุง)  จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๓ อัตรา  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ตามรายละเอียดท้ายดังต่อไปนี้