เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

เปิดอ่าน 11,418 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

         ตามที่โรงพยาบาลโนนศิลา ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ตามประกาศโรงพยาบาลลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๓ อัตรา
         บัดนี้การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ได้เสร็จสิ้นแล้วโรงพยาบาล จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้