เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน

เปิดอ่าน 317 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน

    ตามประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณรายวัน จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๓ อัตราตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เเละดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น
    บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ดังนั้นจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้