เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

เปิดอ่าน 4,045 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

     ด้วยโรงพยาบาลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเงินบำรุง)  จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ตามรายละเอียดท้ายดังต่อไปนี้